Offentlig licitation af ombygning af Søndermarkskolen

Ombygning 2016/2017– Søndermarkskolen

Randers kommune udbyder i offentlig licitation ombygning af Søndermarkskolen. 

Indkomne bud ved licitationen den 9. november 2016:
Hedebo A/S:  18.136.416
Hvorslev Byggefirma A/S:  17.796.313
Jensen Byg Rds. Aps.:  19.038.000
Korreborgs Eftf. Aps.:  18.952.135
Tømrerfirma Poul Nielsen A/S:  17.670.400
Hans Kirk Randers A/S:  16.793.212
Vinther & Lassen A/S:  17.488.200
Alle priser er danske kroner ex. moms

 

Søndermarkskolen er beliggende Skanderborggade 65, 8940 Randers SV.
Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt:
Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, AB92 samt
Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise med tildelingskriterium Laveste pris.  

Udbuddet afholdes digitalt, som en offentligt licitation på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN 891679

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk


Udbudsmateriale
:

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb onsdag den 12. oktober 2016 efter kl. 16.00.

 

Licitation:

Åbning af tilbud vil foregå i lokale E.3.05 den 09. november 2016 kl. 13:30 på Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C.

 

BYGGERIET OMFATTER blandt andet:

Ombygning af ca. 4750 m² eksisterende bygninger.

Ombygningen omfatter eksisterende klasserum, grupperum, førskoleafsnit samt faglokale til billedkunst,

Derudover omfatter ombygningen tiltag mod unødig støj i klasselokaler, sportshal, gymnastiksal og omklædningsrum, tiltag til forbedring af indeklima i klasserum i forhold til temperatur og luftkvalitet samt brandsektionering af skolen.

Arbejderne omfatter blandt andet nye gulv, væg og loftkonstruktioner, facadepartier, indvendige døre og fast inventar. Etablering af ventilation, CTS og ombygning af el- og vvs- installationer. Generel maleristandsættelse af malebare overflader. Nødvendige udvendige terrænarbejder.

Nævnte ombygninger er under forbehold for Byrådets endelige godkendelse.

 

Tidsplan

Byggearbejderne forventes påbegyndt ultimo november 2016 og afsluttet senest med udgangen af december 2017. Arbejderne vil blive opdelt i 9-10 mindre etaper af hensyn til skolens drift.

Arbejdsklausul:

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

 

%MCEPASTEBIN%

Sidst opdateret
10-11-2016