Kommende udbud af visiteret borgerbefordring i Randers Kommune

Randers Kommune planlægger et udbud af befordring af borgere, der er visiteret til en kørselsordning af Randers Kommune.

I den forbindelse blev der den 21. juni 2016 afholdt et åbent dialogmøde herom.

Plancherne som blev vist på dagen kan hentes her.

Referat fra dagen kan hentes her.

Deloitte Consulting har gennemført en analyse af kommunens befordringsområde

Rapporten kan hentes her.

Der har været gennemført en markedshøring med frist den 26. september 2016.

Materialet som blev sendt i høring kan hentes her.

Foreløbig tidsplan:

Dato/periode (forventet)

Aktivitet

21. juni 2016

Dialogmøde

12.-26. september 2016

Markedshøring 

December 2016/Januar 2017     

Politisk behandling af udbudsmaterialet

Februar/Marts 2017

Udbuddets annonceringsperiode (elektronisk)

Marts 2017

Tilbudsfrist

April 2017

Politisk beslutning om valg af leverandører

April/Maj 2017

Kontraktunderskrivelse

1. august 2017

Kontraktstart for nye leverandører