Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Kommende udbud af visiteret borgerbefordring i Randers Kommune

Randers Kommune planlægger et udbud af befordring af borgere, der er visiteret til en kørselsordning af Randers Kommune.

I den forbindelse blev der den 21. juni 2016 afholdt et åbent dialogmøde herom.

Plancherne som blev vist på dagen kan hentes her.

Referat fra dagen kan hentes her.

Deloitte Consulting har gennemført en analyse af kommunens befordringsområde

Rapporten kan hentes her.

Der har været gennemført en markedshøring med frist den 26. september 2016.

Materialet som blev sendt i høring kan hentes her.

Foreløbig tidsplan:

Dato/periode (forventet)

Aktivitet

21. juni 2016

Dialogmøde

12.-26. september 2016

Markedshøring 

December 2016/Januar 2017     

Politisk behandling af udbudsmaterialet

Februar/Marts 2017

Udbuddets annonceringsperiode (elektronisk)

Marts 2017

Tilbudsfrist

April 2017

Politisk beslutning om valg af leverandører

April/Maj 2017

Kontraktunderskrivelse

1. august 2017

Kontraktstart for nye leverandører

Licitation vedr. ombygning af Holberghus døgninstitution

Projekt Holbergstien er en gennemgribende ombygning af det eksisterende Holberghus fra døgninstitution for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser til et botilbud for voksne opdelt i to afdelinger med henholdsvis 11 og 8 boliger.

Efter ombygning vil Holbergstien rumme i alt 19 2-rumslejligheder hver med egen køkkenfunktion, bad og toilet.

Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på TN829192 - Holbergstien

Licitationsmaterialet vil være tilgængeligt via Byggeweb fra 19.01 2017.

Abonnér på denne side