Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Udbud af visiteret personbefordring i Randers Kommune

Randers Kommune udbyder visiteret personbefordring i Randers Kommune.

Tilbudsfristen er den 21. marts 2017 kl. 11.00.

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Birgitte Wendelboe Stobberup på bws@randers.dk

Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her på siden. Send en mail til ovenstående mailadresse for at få en mail hver gang, der lægges nyt ud her på siden om udbuddet.

Udbudsmaterialet kan hentes her.

OBS: Mindre ændringer af udbudsmaterialet:

  • 10. februar 2017 - Præcisering i afsnit 6.7 i udbudsbetingelserne.
  • 8. februar 2017 - Mindre justering af visningen af kørselsdata i den grafiske oversigt. Det er nu muligt at filtrere i kortet, så man kan få vist de   institutioner/destinationer, som indgår i en enkelt delaftale.

Den 21. juni 2016 blev der afholdt et åbent dialogmøde herom.

Plancherne som blev vist på dagen kan hentes her.

Referat fra dagen kan hentes her.

Deloitte Consulting har gennemført en analyse af kommunens befordringsområde

Rapporten kan hentes her.

Der har været gennemført en markedshøring med frist den 26. september 2016.

Materialet som blev sendt i høring kan hentes her.

Transport af affald fra genbrugspladserne i Asferg, Langå og Ø. Tørslev

Udbuddet vedrører afhentning og transport af affald fra genbrugspladserne i Asferg, Langå og Øster Tørslev.

Transporten omfatter kørsel til anviste modtage- og behandlingsanlæg, flytning af containere internt på pladserne samt medtagning af returgods fra Affaldsterminalen i Randers.

Udbudsmateriale

Spørgsmål vedr. udbuddet skal rettes til Helle Jørgensen, Affaldskontoret, hej@randers.dk

Fristen for indgivelse af tilbud er den 27.02.2017

OBS: Bilag 1 - Spørgsmål og svar og Bilag 2 - Tilbudsliste er revideret den 03.02.2017. Benyt altid den nyeste version af udbudsmaterialet.

Bocenter Marienborgvej, Kernen, Randers NØ

Den eksisterende afdeling Kernen på bostedet Marienborgvej, beliggende Marienborgvej 17 A, 8930 Randers NØ, ombygges til 9 ældre- handicap boliger med eget badeværelse.

Fælles boligarealer renoveres. Det samlede etageareal er 783,5 m² incl. tilbygning på 141,8 m².

  • Udbudsstart: 10.02.2017 12:00
  • Afleveringsfrist: 03.03.2017 13:00

 Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på TN473839 - Bocenter Marienborgvej, Kernen

 Udbudsmateriale vil ligeledes være tilgængeligt via Byggeweb fra 10.02 2017

Bocenter Harridslev, Kernen

Den eksisterende afdeling Kernen på bostedet Harridslev, beliggende Purager 5, 8930 Randers NØ, ombygges til 10 ældre-handicap boliger med eget badeværelse. Alle boliger og fælles boligarealer renoveres.

Det samlede etageareal er 884,5 m² incl. tilbygning på 214,5 m².

  • Udbudsstart: 10.02.2017 12:00
  • Afleveringsfrist: 03.03.2017 13:00

Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på  TN158677 - Bocenter Harridslev, Kernen

 Udbudsmateriale vil ligeledes være tilgængeligt via Byggeweb fra 10.02 2017.

Abonnér på denne side