Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Bocenter Marienborgvej, Kernen, Randers NØ

Den eksisterende afdeling Kernen på bostedet Marienborgvej, beliggende Marienborgvej 17 A, 8930 Randers NØ, ombygges til 9 ældre- handicap boliger med eget badeværelse.

Fælles boligarealer renoveres. Det samlede etageareal er 783,5 m² incl. tilbygning på 141,8 m².

 • Udbudsstart: 10.02.2017 12:00
 • Afleveringsfrist: 03.03.2017 13:00

 Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på TN473839 - Bocenter Marienborgvej, Kernen

 Udbudsmateriale vil ligeledes være tilgængeligt via Byggeweb fra 10.02 2017

Bocenter Harridslev, Kernen

Den eksisterende afdeling Kernen på bostedet Harridslev, beliggende Purager 5, 8930 Randers NØ, ombygges til 10 ældre-handicap boliger med eget badeværelse. Alle boliger og fælles boligarealer renoveres.

Det samlede etageareal er 884,5 m² incl. tilbygning på 214,5 m².

 • Udbudsstart: 10.02.2017 12:00
 • Afleveringsfrist: 03.03.2017 13:00

Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på  TN158677 - Bocenter Harridslev, Kernen

 Udbudsmateriale vil ligeledes være tilgængeligt via Byggeweb fra 10.02 2017.

15 nye psykiatriboliger og ny fællesbygning på Vester Tværvej

Randers kommune udbyder i offentlig licitation udførelse af 15 nye psykiatriboliger og ny fællesbygning.

Psykiatriboligerne og fællesbygningen opføres Vester Tværvej 13, 8920 Randers NV.


Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt:

Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, AB92 samt byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i fagentrepriser med tildelingskriterium Laveste bud.


Udbuddet er opdelt i følgende fagentrepriser: 

 • Terræn, mur & betonentreprisen Jord-, kloak-,beton- og murerarbejdet. 
 • Anlægsgartnerentreprisen Belægnings- og beplantningsarbejdet.
 • Tømrer/snedkerentreprisen Tømrer-, snedker- og tagdækningsarbejdet.
 • Smedeentreprisen Konstruktionstål- og smedearbejdet
 • VVS og blikkenslagerentreprisen VVS- og blikkenslagerarbejdet.
 • Ventilationsentreprisen Ventilationsarbejdet og teknisk isolering.
 • El entreprisen El arbejdet, stærk og svagstrøm.
 • Elevatorentreprisen Elevatorarbejdet
 • Gulvbelægningsentreprisen Gulvbelægningsarbejdet.
 • Malerentreprisen Malerarbejdet.

Udbuddet afholdes digitalt, som et offentligt udbud på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN990011

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

 

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb fredag den 7. april 2017 efter kl. 13.00.

Licitation:

Åbning af tilbud vil foregå i lokale E.3.05 den 03. maj 2017 kl. 13:30 på Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C.

BYGGERIET OMFATTER:

En rækkehusbebyggelse i to etager der er placeret på langs af grunden og forcerer et stort niveauspring midt på grunden. Bebyggelsen indeholder 15 boliger samt et fælles boligareal i kælderen.

Oven for skråningen opføres en fællesbygning, som indeholder fælles opholds- og køkkenfaciliteter henvendt til beboerne. Her ud over rummer bygningen også en servicedel med bl.a. kontor- og mødelokale til personalet. Fællesbygningen er udformet som en tilbygning til Botilbuddet Vesterbo. Der etableres et udvendigt skur til beboerne.

Rækkehusbebyggelsen er på ca. 890 m², fællesbygningen er på ca. 150 m² og skuret på ca. 25 m².

Arbejderne omfatter fundamenter og terrændæk i beton, bagmure, lejlighedsskel, etage- og tagdæk i betonelementer, skalmure i teglsten, indervægge i porebetonblokke. Tagdæk på fællesbygning udføres dog med ståltrapeztag. Tage isoleres og pap dækkes. Gulve belægges med vinyl og linoleum. Vægge malerbehandles. Lofter udføres som nedhængte gipspladelofter i boligdel og direkte monterede akustiklofter i fællesbygning. Udvendige døre og vinduer er udført i træ/alu med lavenergi termoruder. Derudover indbefatter bebyggelsen etablering af altangange, altaner, værn, trapper, ramper og elevator i terræn samt el, vvs- og ventilationsinstallationer. I terræn udføres terrænarbejder, belægninger og beplantninger.

Tidsplan

Byggearbejderne forventes, under myndighedernes godkendelse, påbegyndt primo juni 2017. og afsluttet senest ultimo marts 2018.

Arbejdsklausul:

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

 

Udbud af børne og babyartikler

Randers Kommune er i øjeblikket via indkøbsfællesskabet KomUdbud i udbud på børne- og babyartikler.

 

Læs meget mere om udbuddet via nedenstående link.

 

https://www.mercell.com/da-dk/67391137/udbud-af-boerne--og-babyartikler.aspx

Udbud på Personsikring og tryghedskald til Randers Kommune

Randers Kommune udbyder personsikring og tryghedskald til Randers Kommune.

Tilbudsfristen er den 20. april 2017 kl. 12.00.

Udbudsmateriale

Senest opdateret 12.04.17 - Kontraktbilag 1 - Spørgsmål og svar

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til René Juncher på rdj@randers.dk

Høring - Kommende udbud på levering af parykker

Som tovholder for KomUdbud planlægger Randers Kommune et udbud af parykker. Dele af materialet sendes hermed i høring med henblik på at få markedets umiddelbare tilkendegivelser i forhold til at kunne byde på området.

Høringsmaterialet kan hentes her.

Fristen for indsendelse af svar er onsdag den 10. maj 2017 kl. 12.00

Svar sendes til sanne.svendsen@randers.dk

Vær opmærksom på, at det offentliggjorte materiale i forbindelse med denne høring, er udkast. Der kan således ske ændringer i materialet inden udbudsrunden. Dialogen og udkastet i forbindelse med høringen kan ikke anvendes til fortolkning af det endelige udbudsmateriale.

Høring - Kommende udbud på levering af ortopædisk fodtøj

Randers Kommune er på vegne af KomUdbud, tovholder på det forestående EU-udbud på levering af ortopædisk fodtøj til KomUdbud.

Der gennemføres i den forbindelse høring af dele af udbudsmaterialet. Dette gøres med henblik på at få markedets tilkendegivelser i forhold til at kunne byde på området.

Fristen for indsendelse af kommentarer er onsdag d. 17/5, 2017, kl. 12:00
Kommentarer sendes til Rebekka.Mary.Moller@randers.dk

Hent høringsmaterialet her

Der gøres opmærksom på, at det offentliggjorte materiale i forbindelse med denne høring, er udkast. Der kan således ske ændringer i materialet inden udbudsrunden.
Dialogen og udkastet i forbindelse med høringen kan ikke anvendes til fortolkning af det endelige udbudsmateriale.

Abonnér på denne side