Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Projekt Havndal Skole

Projekt Havndal Skole er en gennemgribende ombygning flere steder på skolen. Der om- og tilbygges til ny børnehave og SFO del, total renovering indvendigt af bygning fra 1900 og mindre om- og tilbygninger. Alle klasselokaler ventileres.

Udbudsstart: 30.06.2017 12:00

Afleveringsfrist: 11.08.2017 12:00

Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på TN766634 – Havndal Skole

Udbudsmateriale vil ligeledes være tilgængeligt via Byggeweb fra 30.06 2017.

Begrænset EU-udbud af energimærkning

Indledning

Randers Kommune udbyder energimærkning af kommunes ca. 220 kommunale ejendomme med et samlet bygningsareal på ca. 450.000 m2. Alle ejendomme er ejet af Randers Kommune.

Opgaven omfatter følgende:

 • Udarbejdelse og indberetning af energimærker
 • Udarbejdelse tekniklister på anlæg der forbruger energi eller benyttes i forbindelse med driften af bygningen
 • Fotodokumentation for større anlæg, eksempelvis gasfyr, ventilationsanlæg, varmepumpe og el-tavler

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven, og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase. Udbudsbetingelsernes afsnit 2 (prækvalifikationsbetingelser) indeholder vilkårene for at søge om prækvalifikation, hvorimod afsnit 3 (tilbudsbetingelser) indeholder vilkårene for efterfølgende at afgive tilbud. Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet kan hentes her

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Udbudsbetingelser
 • Bilag 1 – Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)
 • Bilag 2 – Støtteerklæring
 • Bilag 3 – Konsortieerklæring 
 • Bilag 4 – Udkast til kontrakt
  • Kontraktbilag A – Kravspecifikation
  • Kontraktbilag B – Tilbudsbesvarelse
  • Kontraktbilag C – Ejendomsliste og prisskema
  • Kontraktbilag D – Spørgsmål & svar
 • Bilag 5 – Skabelon for teknikliste
 • Bilag 6 – Standardliste for bygningsdele og tekniske installationer

Frist for aflevering af ansøgning

Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er den 30.08.2017, kl. 12.00

Ansøgningen skal være modtaget inden ovenstående frist og skal afleveres på følgende adresse:

Tolstrup & Hvilsted

Att.: Mathias Grøn
Myntevej 5
8920 Randers NV

Spørgsmål og svar

Randers Kommune opfordrer ansøgere/tilbudsgivere til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle henvendelser og spørgsmål sendes pr. e-mail til kontakt@tohv.dk med emnet: "Spørgsmål – Udbud af energimærkning for Randers Kommune” i henhold til tidsfristerne i udbudsbetingelsernes punkt 1.7.

I prækvalifikationsfasen vil spørgsmål og svar blive offentliggjort på https://erhverv.randers.dk/udbud-og-annonceringer/udbud/. I tilbuds- og forhandlings-fasen vil spørgsmål og svar alene blive fremsendt til de prækvalificerede ansøgere.

Særligt vedr. Bilag 1 – Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

Opmærksomheden henledes på, at Bilag 1 er en XML-fil. Nedenfor fremgår det, hvordan XML-filen downloades og udfyldes:

 1)   Download XML-filen i Bilag 1 ved at højreklikke på XML-filen og vælg ”Gem link/destination som”. Herefter gemmes XML-filen på den ønskede placering på computeren

2)   Upload/indlæs XML-filen fra den valgte placering på computeren til hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da (se illustration i udbudsbetingelsernes punkt 2.1.1)

3)   Herefter udfyldes ESPD’et. Det bemærkes, at XML-filen udelukkende kan udfyldes på ovenstående hjemmeside

4)   Når ESPD’et er udfyldt vælges knappen ”Eksporter/Oversigt”

5)   Herefter trykkes der på knappen ”Download as” nederst på siden, hvorefter ESPD’et kan downloades i XML format og/eller PDF format

Spørgsmål & svar
Spørgsmål & svar opdateres løbende i dokumentet ”Kontraktbilag D – Spørgsmål & svar”.

EU-udbud på udførelse af elevatorservice

Randers Kommune udbyder udførelse af elevatorservice.

Tilbudsfristen er den 31. august 2017 kl. 11:00

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Sanne Svendsen på mail: sanne.svendsen@randers.dk

Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her på siden (dog ikke i uge 30-31).

Udbudsmateriale

Abonnér på denne side