Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

EU-Udbud på levering af kontormøbler

Randers Kommune udbyder levering af kontormøbler.

Tilbudsfristen er den 6. december 2016 kl. 11:00

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Sanne Svendsen på mail: sanne.svendsen@randers.dk

Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her på siden.

Udbudsmateriale - 29.11.2016

Bilag 1 - Spørgsmål og svar - 29.11.2016

I udbudsmaterialet er følgende dokumenter opdateret i overensstemmelse med Bilag 1 - Spørgsmål og svar:

 • Rammekontrakten
 • Bilag 2 - Tilbudsliste
 • Bilag 3 - Kravspecifikation

Opdateringerne er fremhævet med rød skrift.

Udbud af WAN netværksinfrastruktur

Randers Kommune udbyder WAN netværksinfrastruktur til Randers Kommune

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Bent Højlund på mail: bh@randers.dk

Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort på denne hjemmeside.

NB! Bemærk at tilbudsfristen er udsat til den 15. november 2016.

Udbudsmateriale - opdateret 27.10.2016

Spørgsmål og svar - opdateret 27.10.2016

Opdateringen pr. 27.10.2016 vedrører følgende bilag:

 • Kontraktbilag 1b - Spørgsmål og svar

 • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation

 • Udbudsbilag C - Evalueringsskema

 • Udbudsbetingelser

Opdateringen pr. 21.10.2016 vedrører følgende bilag:

 • Kontraktbilag 1b - Spørgsmål og svar

 • Kontraktbilag 3b - Interessetilkendegivelser fra erhvervskunder i Randers Kommune

Opdateringen pr. 11.10.2016 vedrører følgende bilag:

 • Kontraktbilag 1b – Spørgsmål og svar

 • Kontraktbilag 3e – Potentielle kommunale lokationer

 • Kontraktbilag 4a – Prisark

Kommende udbud af visiteret borgerbefordring i Randers Kommune

Randers Kommune planlægger et udbud af befordring af borgere, der er visiteret til en kørselsordning af Randers Kommune.

I den forbindelse blev der den 21. juni 2016 afholdt et åbent dialogmøde herom.

Plancherne som blev vist på dagen kan hentes her.

Referat fra dagen kan hentes her.

Deloitte Consulting har gennemført en analyse af kommunens befordringsområde

Rapporten kan hentes her.

Der har været gennemført en markedshøring med frist den 26. september 2016.

Materialet som blev sendt i høring kan hentes her.

Foreløbig tidsplan:

Dato/periode (forventet)

Aktivitet

21. juni 2016

Dialogmøde

12.-26. september 2016

Markedshøring 

December 2016/Januar 2017     

Politisk behandling af udbudsmaterialet

Februar/Marts 2017

Udbuddets annonceringsperiode (elektronisk)

Marts 2017

Tilbudsfrist

April 2017

Politisk beslutning om valg af leverandører

April/Maj 2017

Kontraktunderskrivelse

1. august 2017

Kontraktstart for nye leverandører

Offentlig licitation af ombygning af Søndermarkskolen

Ombygning 2016/2017– Søndermarkskolen

Randers kommune udbyder i offentlig licitation ombygning af Søndermarkskolen. 

Indkomne bud ved licitationen den 9. november 2016:
Hedebo A/S:  18.136.416
Hvorslev Byggefirma A/S:  17.796.313
Jensen Byg Rds. Aps.:  19.038.000
Korreborgs Eftf. Aps.:  18.952.135
Tømrerfirma Poul Nielsen A/S:  17.670.400
Hans Kirk Randers A/S:  16.793.212
Vinther & Lassen A/S:  17.488.200
Alle priser er danske kroner ex. moms

 

Søndermarkskolen er beliggende Skanderborggade 65, 8940 Randers SV.
Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt:
Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, AB92 samt
Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise med tildelingskriterium Laveste pris.  

Udbuddet afholdes digitalt, som en offentligt licitation på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN 891679

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk


Udbudsmateriale
:

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb onsdag den 12. oktober 2016 efter kl. 16.00.

 

Licitation:

Åbning af tilbud vil foregå i lokale E.3.05 den 09. november 2016 kl. 13:30 på Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C.

 

BYGGERIET OMFATTER blandt andet:

Ombygning af ca. 4750 m² eksisterende bygninger.

Ombygningen omfatter eksisterende klasserum, grupperum, førskoleafsnit samt faglokale til billedkunst,

Derudover omfatter ombygningen tiltag mod unødig støj i klasselokaler, sportshal, gymnastiksal og omklædningsrum, tiltag til forbedring af indeklima i klasserum i forhold til temperatur og luftkvalitet samt brandsektionering af skolen.

Arbejderne omfatter blandt andet nye gulv, væg og loftkonstruktioner, facadepartier, indvendige døre og fast inventar. Etablering af ventilation, CTS og ombygning af el- og vvs- installationer. Generel maleristandsættelse af malebare overflader. Nødvendige udvendige terrænarbejder.

Nævnte ombygninger er under forbehold for Byrådets endelige godkendelse.

 

Tidsplan

Byggearbejderne forventes påbegyndt ultimo november 2016 og afsluttet senest med udgangen af december 2017. Arbejderne vil blive opdelt i 9-10 mindre etaper af hensyn til skolens drift.

Arbejdsklausul:

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

 

%MCEPASTEBIN%

Abonnér på denne side