Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Nuværende udbud

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

KomUdbud

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Udbud af visiteret personbefordring i Randers Kommune

Randers Kommune udbyder visiteret personbefordring i Randers Kommune.

Tilbudsfristen er den 21. marts 2017 kl. 11.00.

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til Birgitte Wendelboe Stobberup på bws@randers.dk

Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her på siden. Send en mail til ovenstående mailadresse for at få en mail hver gang, der lægges nyt ud her på siden om udbuddet.

Udbudsmaterialet kan hentes her.

OBS: Mindre ændringer af udbudsmaterialet:

 • 10. marts 2017 - Uploadet nyt Bilag 1 - Spørgsmål og svar
 • 7. marts 2017 - Uploadet nyt Bilag 1 - Spørgsmål og svar
 • 3. marts 2017 - Uploadet nyt Bilag 1 - Spørgsmål og svar samt Bilag 6 - Kørselsdata.
 • 28. februar 2017 - Rettelser i afsnit 6, 6.4 og 6.7 i udbudsbetingelserne. Uploadet nyt Bilag 1 samt præsentation fra og referat af informationsmødet den 24. februar 2017. 
 • 10. februar 2017 - Præcisering i afsnit 6.7 i udbudsbetingelserne.
 • 8. februar 2017 - Mindre justering af visningen af kørselsdata i den grafiske oversigt. Det er nu muligt at filtrere i kortet, så man kan få vist de   institutioner/destinationer, som indgår i en enkelt delaftale.

Den 21. juni 2016 blev der afholdt et åbent dialogmøde herom.

Plancherne som blev vist på dagen kan hentes her.

Referat fra dagen kan hentes her.

Deloitte Consulting har gennemført en analyse af kommunens befordringsområde

Rapporten kan hentes her.

Der har været gennemført en markedshøring med frist den 26. september 2016.

Materialet som blev sendt i høring kan hentes her.

Bocenter Marienborgvej, Kernen, Randers NØ

Den eksisterende afdeling Kernen på bostedet Marienborgvej, beliggende Marienborgvej 17 A, 8930 Randers NØ, ombygges til 9 ældre- handicap boliger med eget badeværelse.

Fælles boligarealer renoveres. Det samlede etageareal er 783,5 m² incl. tilbygning på 141,8 m².

 • Udbudsstart: 10.02.2017 12:00
 • Afleveringsfrist: 03.03.2017 13:00

 Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på TN473839 - Bocenter Marienborgvej, Kernen

 Udbudsmateriale vil ligeledes være tilgængeligt via Byggeweb fra 10.02 2017

Bocenter Harridslev, Kernen

Den eksisterende afdeling Kernen på bostedet Harridslev, beliggende Purager 5, 8930 Randers NØ, ombygges til 10 ældre-handicap boliger med eget badeværelse. Alle boliger og fælles boligarealer renoveres.

Det samlede etageareal er 884,5 m² incl. tilbygning på 214,5 m².

 • Udbudsstart: 10.02.2017 12:00
 • Afleveringsfrist: 03.03.2017 13:00

Yderligere oplysninger kan findes på Byggeweb på www.rib-software.dk og søgning på  TN158677 - Bocenter Harridslev, Kernen

 Udbudsmateriale vil ligeledes være tilgængeligt via Byggeweb fra 10.02 2017.

15 nye psykiatriboliger og ny fællesbygning på Vester Tværvej

Randers kommune udbyder i offentlig licitation udførelse af 15 nye psykiatriboliger og ny fællesbygning.

Psykiatriboligerne og fællesbygningen opføres Vester Tværvej 13, 8920 Randers NV.


Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt:

Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, AB92 samt byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i fagentrepriser med tildelingskriterium Laveste bud.


Udbuddet er opdelt i følgende fagentrepriser: 

 • Terræn, mur & betonentreprisen Jord-, kloak-,beton- og murerarbejdet. 
 • Anlægsgartnerentreprisen Belægnings- og beplantningsarbejdet.
 • Tømrer/snedkerentreprisen Tømrer-, snedker- og tagdækningsarbejdet.
 • Smedeentreprisen Konstruktionstål- og smedearbejdet
 • VVS og blikkenslagerentreprisen VVS- og blikkenslagerarbejdet.
 • Ventilationsentreprisen Ventilationsarbejdet og teknisk isolering.
 • El entreprisen El arbejdet, stærk og svagstrøm.
 • Elevatorentreprisen Elevatorarbejdet
 • Gulvbelægningsentreprisen Gulvbelægningsarbejdet.
 • Malerentreprisen Malerarbejdet.

Udbuddet afholdes digitalt, som et offentligt udbud på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN990011

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

 

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb fredag den 7. april 2017 efter kl. 13.00.

Licitation:

Åbning af tilbud vil foregå i lokale E.3.05 den 03. maj 2017 kl. 13:30 på Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C.

BYGGERIET OMFATTER:

En rækkehusbebyggelse i to etager der er placeret på langs af grunden og forcerer et stort niveauspring midt på grunden. Bebyggelsen indeholder 15 boliger samt et fælles boligareal i kælderen.

Oven for skråningen opføres en fællesbygning, som indeholder fælles opholds- og køkkenfaciliteter henvendt til beboerne. Her ud over rummer bygningen også en servicedel med bl.a. kontor- og mødelokale til personalet. Fællesbygningen er udformet som en tilbygning til Botilbuddet Vesterbo. Der etableres et udvendigt skur til beboerne.

Rækkehusbebyggelsen er på ca. 890 m², fællesbygningen er på ca. 150 m² og skuret på ca. 25 m².

Arbejderne omfatter fundamenter og terrændæk i beton, bagmure, lejlighedsskel, etage- og tagdæk i betonelementer, skalmure i teglsten, indervægge i porebetonblokke. Tagdæk på fællesbygning udføres dog med ståltrapeztag. Tage isoleres og pap dækkes. Gulve belægges med vinyl og linoleum. Vægge malerbehandles. Lofter udføres som nedhængte gipspladelofter i boligdel og direkte monterede akustiklofter i fællesbygning. Udvendige døre og vinduer er udført i træ/alu med lavenergi termoruder. Derudover indbefatter bebyggelsen etablering af altangange, altaner, værn, trapper, ramper og elevator i terræn samt el, vvs- og ventilationsinstallationer. I terræn udføres terrænarbejder, belægninger og beplantninger.

Tidsplan

Byggearbejderne forventes, under myndighedernes godkendelse, påbegyndt primo juni 2017. og afsluttet senest ultimo marts 2018.

Arbejdsklausul:

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

 

Rengøring af lokaler for Sprogcenter Randers

Offentlig udbud vedrørende rengøring af lokaler for Sprogcenter Randers.

Udbudsmateriale

Spørgsmål rettes skriftlig til:

Bente Gaul
bente.gaul@randers.dk

Fristen for indgivelse af tilbud er d. 12.04.2017, kl. 11:00.

Udbud på Personsikring og tryghedskald til Randers Kommune

Randers Kommune udbyder personsikring og tryghedskald til Randers Kommune.

Tilbudsfristen er den 20. april 2017 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet kan hentes her.

Spørgsmål bedes rettet skriftligt til René Juncher på rdj@randers.dk

Abonnér på denne side