Se her inden ansøgning

Vigtigt. Inden ansøgning, så gå ind under afspærringsplaner, hvor du kan downloade afspærringsplaner i Word-format fra afmærkningsbekendtgørelsen.

Når du har downloadet den rigtige afspærringsplan kan du tilføje eller strege skilte ud. Den færdige plan vedhæftes ansøgningen (punkt under selve ansøgningen). Du skal stadigvæk skrive, hvilken plan du bruger.

Husk at markere opgravningsområdet på kort under ansøgning, eller vedlæg kort, ellers bliver der ikke givet tilladelse.
Er det mange veje på samme opgravning, så vedhæft et kort, men husk at søge alle vejene (gøres i forbindelse med ansøgningsproceduren).

Opgravning i vejareal kræver tilladelse udstedt af Udvikling, Miljø og Teknik - Veje og Trafik. Der ansøges elektronisk via Virk.dk. Eventuelle vedhæftede filer skal være i PDF- eller Word-format.
Ansøgningen skal være modtaget senest 8 dage før planlagt gravning. Er der tale om en vej med buskørsel, skal den være modtaget senest 14 dage før gravning af hensyn til planlægning af en eventuel omkørsel og orientering af borgere.

De ledningsejere og entreprenører, der ikke er oprettet i Randers Kommunes register, oprettes automatisk i systemet.

Efter afslutning af opgravningsarbejdet skal ledningsejeren altid færdigmelde arbejdet senest 5 arbejdsdage efter. Samtidig skal det berørte asfaltareal indberettes. Færdigmeldingen skal også fremsendes elektronisk. Find link andet sted på siden.  

Regler for opgravning og reetablering af ledningsgrave i kommuneveje og private fællesveje (i byzone) er beskrevet i 'Betingelser for udførsel af ledningsanlæg på vejareal i Randers Kommune'.