Opgravning ved Randers Havn

Opgravning i vejareal på Randers Havn kræver tilladelse udstedt af havnekontoret.

Tilladelsen skal indhentes før arbejdet påbegyndes, og når arbejdet er afsluttet skal det færdigmeldes hos Randers Havn. Det er havnens priser for reetablering, der er gældende i forbindelse med gravearbejde på havnens areal.

Du finder et link til havnens hjemmeside for opgravning

Randers Havn hjemmeside omkring gravetilladelser.