Opgravning på Randers Havns arealer

Vedr. gravetilladelser på Randers Havns arealer søges via Randers Kommunes system Rosy, således at opgravningen bliver registreret elektronisk.

Randers Kommune fremsender tilladelse til anmelder via Rosy.

Færdigmeldingen af arbejdet skal ligeledes ske via Rosy.

Randers Havn bliver informeret af Randers Kommune om opgravningen.

Afregning til slidlag kommer fra Randers Havn.

Randers Havn hjemmeside omkring gravetilladelser.