Prisen på erhvervsjord nedsat

I slutningen af 2014 besluttede Erhvervs- og landdistriktsudvalget at lade en ejendomsmægler revurdere prisen på udvalgte erhvervsudstykninger. Det har nu ført til lavere priser visse steder.

28. oktober 2015 - Oprettet af Steven Holst

I en udstykning med erhvervsjord vil noget være facadejord, noget stærkt kuperet, noget ligge mindre hensigtsmæssigt osv. Derfor har Randers Kommune hentet hjælp hos en ekstern mægler for at få vurderet prisen på erhvervsjord og for at få en mere korrekt prisstruktur.

Nedsat pris
Mæglerens vurderinger af fire erhvervsområder har ført til, at noget af jorden blev sat ned i pris.

- Sdr. Borup, Randers S: forvaltningen har hidtil vurderet områdets gennemsnitspris til 175 kr. pr. kvm. Mægleren vurderede, at dette kun gælder for facadejorden. Resten af jorden har fået et markant dyk i pris og er landet på enten 100, 125 eller 130 kr. pr. kvm. alt efter beliggenhed.
- Industriparken, Langå: Her var den tidligere vurdering 75 kr. pr. kvm. Den blev nedsat markant til 25 eller 50 kr. alt efter beliggenhed.
- Virkevangen, Assentoft: Hele området kostede før 100 kr. pr. kvm. Nu koster facadejord 110 og alt andet 90 kr. pr. kvm.
- Frederiksdal, Randers S: Her svarede mæglerens vurdering til udbudsprisen på 150 kr. pr. kvm., så her blev prisen ikke ændret.