Onlinebørs skal gøre affald til en god forretning

I et forsøgsprojekt leverer en række virksomheder og kommunale institutioner informationer om deres restprodukter til Randers Kommune. Formålet er at finde ud af, hvordan man kan lave en onlinebørs, der kan gøre det attraktivt for lokale virksomheder at købe affald af hinanden frem for fx at sende det ud af landet – med gevinster for miljøet og virksomhedernes bundlinje til følge.

09. november 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”I dag bliver rigtig meget affald kørt på genbrug og sendt andre steder hen i landet eller til udlandet for at blive genanvendt eller forbrændt. Det er dyrt for virksomhederne og kommunen at bortskaffe affaldet, og det har en negativ indvirkning på miljøet, og derfor vil vi gerne lave en løsning, hvor materialer og råstoffer i stedet bliver genanvendt lokalt” siger projektleder Jonas Junge Andersen fra Randers Kommune.

Ideen er, at virksomheder og kommunale institutioner melder informationer om deres restprodukter ind i et system, hvor andre virksomheder så kan aftage materialet og bruge det. I projektet, der hedder ”Big Data om Materialestrømme" er der fokus på materialerne træ, plast, metal og papir, da de udgør en stor andel af råmaterialerne hos Randers Kommunes industrivirksomheder og kommunale institutioner.

”Når affald skal genbruges er det afgørende, at man fx ved, hvilke materialer det indeholder og hvordan kvaliteten er. Derfor prøver vi i projektet at finde ud af konkret hvilke informationer, der er behov for. Ambitionen er at gøre det muligt at lave en onlinebørs, hvor nogle virksomheder får mulighed for at tjene penge på deres affald, mens andre vil kunne købe materialer til produktionen billigere, end hvis de skulle købe det fra ny. Virksomhederne skal med andre ord se affald som en forretning. Samtidig med at det er til gavn for miljøet, fordi vi fastholder råstofferne lokalt og på den måde fremmer den lokale genanvendelse” siger Jonas Junge Andersen.

 

Thortrans har gjort affald til en god forretning

En af de virksomheder, der bidrager med erfaringer i projektet er Thortrans. Her har man allerede forvandlet affald til en god forretning ved årligt at genanvende 5000 tons affaldstræ. En ide der opstod for år tilbage og som siden har vokset sig større.

”Som transportvirksomhed handler det selvfølgelig primært om at transportere fra A-B, men for en del år siden lavede vi en ny forretningsmodel, fordi vi oplevede, at mange af vores kunder betalte for at komme af med deres affaldstræ. Nu afleverer de det i stedet til os, og så bruger vi det til at lave paller, briketter og flis af,” siger Lars Thomas Kristensen, der er direktør i Thortrans.

Her ser man et stort potentiale i genanvendelse og hilser forsøgsprojektet velkommen. Hos Thortrans har genanvendelse således skabt en helt ny afdeling, der har gjort Thortrans til meget mere end en transportvirksomhed.

”Vores forventning er, at omkring 10 procent af vores omsætning ligger i genanvendelse af affaldstræ inden for en relativt kort årrække,” siger Lars Thomas Kristensen.

 

Drejebog er klar i 2017

Forsøgsprojektet ”Big Data om Materialestrømme” løber frem til maj 2017 og forventningen er, at der her er indsamlet så mange erfaringer, at det vil være muligt at lave en drejebog for, hvordan man kan implementere en onlinebørs for genanvendelse. Det er tanken, at private virksomheder her får mulighed for at byde på opgaven med at stå for etableringen og driften af onlinebørsen.