ISCR: Succesprojekt fortsætter

Det succesfulde netværksprojekt, ISCR, har fået ny medfinansiering til at lave aktiviteter for netværkets 30 fremstillingsvirksomheder. Randers Byråd besluttede på byrådsmødet d. 25. april at give en bevillingen til ISCR på 1 mio. kr. til at medfinansiere projektledelsen og netværksaktiviteterne i ISCR over de næste 3 år.

Prodan er blandt de produktionsvirksomhederne, der aktivt bruger ISCR

11. maj 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”Det er en fantastisk god mulighed for at videreudvikle det vi kalder ”Randersklyngen”, hvor ISCR siden 2011 har hjulpet fremstillingsvirksomheder i kommunen med at styrke deres strategi, innovation og omsætning,” siger Erhvervs- og Udviklingschef i Randers Kommune, Dennis Jensen.

ISCR-initiativet er sat i verden for at styrke konkurrencekraft og beskæftigelse hos den traditionelle industri i Randers-området. Siden starten i 2011 har mere end 30 virksomheder været igennem en række kompetenceudviklingsforløb, der har styrket både den enkelte virksomheds konkurrencekraft, men også styrket bl.a. den interne samhandel og samarbejde virksomhederne imellem.

”Jeg vil betegne ISCR som en stor succes i den forstand, at netværket har sat skub i en moderniseringsproces hos mange af kommunens traditionelle industrivirksomheder. Den moderniseringsproces er helt afgørende for, at vi nu igen ser, at virksomhederne vækster og hiver produktion hjem fra lavtlønslande som f.eks. Kina og Østeuropa,” siger Dennis Jensen.

Stigning i fælles ordrer

Randers Byråds bevilling på 1 mio. kr. over de næste 3 år skal bidrage til, at fremstillingsindustrien nu får mere fokus på bl.a. ny teknologi, proces- og produktudvikling, implementering af højtuddannet arbejdskraft og forretningsudvikling.

”Samtidig med at vi ønsker at hjælpe den enkelte virksomhed med dens konkrete udviklingsbehov, så vil vi også fortsætte med at lave kollektive arrangementer, hvor netværksvirksomheder møder hinanden og sparrer om deres udfordringer,” siger ISCR’s projektleder Erik Poulsen og tilføjer.

”Vi har set en stigning i bl.a. fælles ordreindtag og markedsføring som følge af ISCR. Det er en tendens vi meget gerne vil understøtte yderligere, så virksomhederne i endnu højere grad bruger hinanden, når det kommer til salg og intern samhandel.” 

ISCR har allerede taget hul på de nye aktiviteter som kommer til at udfolde sig over de næste 3 år. Bl.a. har man hjulpet en række medlemmer med at få tilkoblet maskinmester- og ingeniørstuderende i praktikforløb, og man er også så småt gået i gang med at køre forløb inden for teknologioptimering. ISCR har pt. 30 medlemmer og en projektledelse, der organiserer og koordinerer de forskellige aktiviteter i netværket.