Bortskaffelse

Virksomheder der modtager, opbevarer og bortskaffer olier og kemikalier er ansvarlige for at disse aktiviteter udgør så lille en risiko for forurening af jord og grundvand som muligt. Farligt affald blev tidligere kaldt olie- og kemikalieaffald og omfatter f.eks. spildolie, oliefiltre, malingsrester, organiske opløsningsmidler, syre, pesticider, batterier og lysstofrør.

Farligt affald skal opbevares så der ikke er risiko for forurening af omgivelserne. Randers Kommune har udarbejdet særlige regler for opbevaring af olie- og kemikalier. 

Find reglerne - Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Farligt affald skal bortskaffes til Modtagestationen for farligt affald.

Som hovedregel skal større mængder farligt affald bortskaffes til:

Modtagestationen for farligt affald
Ølstedvej 36
Lisbjerg
8600 Århus V
Tlf. 8940 1668

Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladsen

Mindre mængder – under 200 kg årligt – kan afleveres på de kommunale genbrugspladser, hvis virksomheden har købt en mærkat for aflevering af farligt affald. Mærkater kan købes ved at klikke på linket til højre.

Affaldet skal deklareres

Når affaldet sendes til modtagestationen, skal der medfølge en deklaration med beskrivelse af affaldstype m.m.. Deklarationsskema kan fås ved henvendelse til Modtagestationen. 

Modtagestationen henter også farligt affald

Modtagestationen kan hente farligt affald. Afhentning kan bestilles ved at henvende sig til Modtagestationen, der også oplyser om priser på både afhentning og behandling af affaldet. Transporten til modtageanlægget er normalt gratis for virksomheden hvis de afhentede mængder er over 100 kg. 

Hvis affaldet ønskes afleveret til genanvendelse på et andet modtageanlæg end Modtagestationen for farligt affald i Århus, skal der søges og opnås fritagelse fra afleveringspligten hos Randers Kommune, Miljø og Teknik.

Ansøgningsskemaet - Anmeldelse af farligt affald