Bortskaffelse

Virksomheder der modtager, opbevarer og bortskaffer olier og kemikalier er ansvarlige for at disse aktiviteter udgør så lille en risiko for forurening af jord og grundvand som muligt. Farligt affald blev tidligere kaldt olie- og kemikalieaffald og omfatter f.eks. spildolie, oliefiltre, malingsrester, organiske opløsningsmidler, syre, pesticider, batterier og lysstofrør.

Farligt affald skal opbevares så der ikke er risiko for forurening af omgivelserne. Randers Kommune har udarbejdet særlige regler for opbevaring af olie- og kemikalier. 

Find reglerne - Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Farligt affald skal bortskaffes til miljøgodkendte modtageranlæg. I affaldsregistret er det muligt af finde  modtageranlæg. Gå til affaldsregistret her. Miljøstyrelsens hjemmeside om affald indeholder også en masse information om affald, sortering og bortskaffelse mv.

Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladsen

Mindre mængder – under 200 kg årligt – kan afleveres på de kommunale genbrugspladser, hvis virksomheden har købt en mærkat for aflevering af farligt affald. Køb eller læs mere om mærkater og hvad de kan anvendes til her