Olie og kemikalier

Opbevaring

Virksomheder der modtager, opbevarer og bortskaffer olier og kemikalier er ansvarlige for at disse aktiviteter udgør så lille en risiko for forurening af jord og grundvand som muligt.

Bortskaffelse

Virksomheder der modtager, opbevarer og bortskaffer olier og kemikalier er ansvarlige for at disse aktiviteter udgør så lille en risiko for forurening af jord og grundvand som muligt. Farligt affald blev tidligere kaldt olie- og kemikalieaffald og omfatter f.eks. spildolie, oliefiltre, malingsrester, organiske opløsningsmidler, syre, pesticider, batterier og lysstofrør.