Miljø og klima

Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Skal du starte en ny produktion/virksomhed/aktivitet? Vær på forkant med nogle af de krav miljøbeskyttelsesloven kan stille til dig.

Spildevand fra virksomhed

Skal du have tilsluttet dit spildevand til en offentlig kloak? Læs her, hvordan du skal søge om tilslutningstilladelse.