Konsortier - små virksomheder

Som lille eller mellemstor virksomhed kan det til tider virke vanskeligt at få lov at byde på de store udbud, der køres igennem SKI eller de forskellige indkøbsfælleskaber. Det er dog ikke en umulighed for små eller mellemstore virksomheder at byde ind på sådanne udbud og få en bid af kagen.

En mulighed er at indgå i konsortium med andre små og mellemstore virksomheder og derved løfte ens virksomhed, så den kan leve op til de evt. økonomiske, leverings- og sortimentsmæssige krav der stilles i udbuddet. Læs meget mere om konsortiedannelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

En anden mulighed er, at byde på delområder i det samlede udbud. Muligheden er kun aktuel hvis udbuddet er sat sammen, så det er muligt at byde på dele af opgaven og ikke hele udbuddet.