Erhvervs- og etagebyggeri

Ønsker du at udføre ny-/om- og tilbygninger i forbindelse med erhvervs- og etagebyggeri, skal du indhente tilladelse.

Du skal søge byggetilladelse gennem den nye digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Du skal ligeledes på forhånd indhente tilladelse til at ændre en ejendoms/et lejemåls anvendelse.

Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer. Herudover skal ansøgningen være underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer. Endvidere skal medsendes:

Situationsplan, plan- snit- og facadetegninger samt ingeniørprojekt med hensyn til installationer og statiske beregninger.

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået byggetilladelse.

Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Få mere information og et link til at ansøge her

 

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Miljø og Teknik, på mail: byggesag@randers.dk eller på vores kundetelefon 89 15 51 00.

Åbningstider for telefoniske henvendelse er:

Mandag-torsdag                   8.00-15.00

Fredag                                         8.00-13.00

Ved personlig fremmøde skal du henvende dig ved Randers Kommune, Miljø og Teknik, Odinsgade 7, Kundecenteret, 8900 Randers C.

Åbningstider for personlig henvendelse er:

Mandag-torsdag                   9.00-15.00

Fredag                                         9.00-13.00