Skiltepolitik

Skiltning bør ske med omtanke og respekt for bygningernes arkitektur, byens karakter og landskabet. Skilte bør udformes og placeres på en måde, så fine særpræg og særlige karakterer bevares.

Her kan du læse Randers Kommunes skiltepolitik.

I skiltepolitikken fastsættes der nogle overordnede retningslinjer for skiltning i Randers Kommune. Skiltepolitikken skal sikre, at skiltning tilpasses bygningernes arkitektur, byrummenes og landområdernes karakter - samtidig med at virksomhederne får dækket deres behov for synliggørelse.

Byrådet har vedtaget skiltepolitikken samt administrationsgrundlaget den 22. juni 2015.

Der er særlige regler for virksomheders skiltning i det åbne land. Disse regler er samlet i brochuren nedenfor.

Her kan læse om reglerne for skiltning i det åbne land