Erhvervspolitik - old

Byrådet i Randers Kommune har med Vision 2021 besluttet, at der skal udarbejdes 13 visionspolitikker, herunder en ny erhvervspolitik for de kommende 3 år.

Erhvervspolitik 2015-2017

Her kan du læse høringsudkastet til den nye erhvervspolitik.

Proces

Processen startede reelt med et strategiseminar i august 2014, hvor Erhvervs- og Landdistriktsudvalget fik lejlighed til at drøfte erhvervspolitiske udfordringer samt udstikke retningen for den videre proces for udarbejdelse af erhvervspolitikken i Randers Kommune.

Dette resulterede i en række møder med forskellige temaer og sidst, men ikke mindst, en erhvervspolitisk konference i marts 2015, hvor repræsentanter for de lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, erhvervsfremmeaktører og politikere fik lejlighed til at præge den nye erhvervspolitik i Randers Kommune.

I april 2015 vil Erhvervs- og Landdistriktsudvalget udarbejde et udkast til den nye erhvervspolitik, som efterfølgende vil blive sendt høring inden vedtagelse.

Ambition og foreløbigt indhold

Ambitionen er, at en ny erhvervspolitik for Randers Kommune bl.a. bliver:

 • Visionær
 • Fakta og vidensbaseret
 • Kommunikerbar
 • Handlingsorienteret
 • Målbar

Indtil videre arbejdes der med følgende fokuspunkter i den nye erhvervspolitik:

 • IT
 • Iværksætteri
 • Industri

Herudover er der fokus på følgende rammebetingelser, som vurderes at have stor indflydelse på erhvervslivets overlevelses- og vækstmuligheder:

 • Erhvervsservice
 • Arbejdskraft
 • Infrastruktur

Den nye erhvervspolitik skal således tage udgangspunkt i de særlige erhvervsmæssige styrker og udfordringer, vi har i Randers Kommune.