Bosætning, land- og byudvikling

Overordnede mål for bosætning samt land- og byudvikling i Randers Kommune

Byrådet har vedtaget ”Vision 2017 – vi vil mulighederne”. For at fastholde og gennemføre visionerne skal der udarbejdes 13 visionspolitikker, hvoraf to skal omhandle

  • land- og byudvikling
  • bosætning

De to politikker indgår i tæt samspil med hinanden, forslag til Kommuneplan 2013, samt allerede eksisterende politikker. Derfor er de to politikker erstattet af nedenstående overordnede mål for bosætning og land- og byudvikling.

Det forventes, at der fortsat vil være krav om, at ansøgerkommuner til LAG-midler uden for rammen, har en egentlig landdistriktspolitik. Derfor fastholdes den eksisterende Landsdistriktspolitik i den nye programperiode, som gælder fra 2014.

De overordnede mål for bosætning samt land- og byudvikling er vedtaget af Randers Byråd den 27. maj 2013.

Læs mere om de overordnede mål for bosætning samt land- og byudvikling i Randers Kommune her