Mængdegrænser

Max. 200 kg farligt affald

Virksomheder må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året. Hvis virksomheden har mere end 200 kilo farligt affald, skal der laves en aftale med en aftager, som henter det farlige affald, såsom kemikalier, olierester, maling og batterier. Skal virksomheden have en kvittering for at have afleveret farligt affald, skal man hjemmefra, inden der køres på genbrugspladsen, hentes og udfyldes en Kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.

Max. 1m3 jord

Små partier af ren jord, op til 1 m3, kan afleveres på genbrugspladserne uden anmeldelse - medmindre jorden kommer fra et kortlagt areal. Læs her om flytning af større mængder jord.

Kun adgang for køretøjer under 3.500 kg

På genbrugspladserne i Randers Kommune er der kun adgang for køretøjer under 3.500 kg. Ønsker du at transportere dit sorterede affald i et tungere køretøj, kan du aflevere det på Randers Affaldsterminal mod betaling.