Køb mærkater

Virksomheder har kun adgang til genbrugspladserne i Randers Kommune med et gyldigt mærkat klistret fast i forruden. Du finder priserne for 2016 nedenfor.

Mærkat for virksomheder

Prisen for et mærkat er 800,- kr. pr. mærkat eksklusive moms. Efterfølgende mærkater koster 400,- kr. stykket eksklusive moms.

Mærkat for virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder.

Prisen for et mærkat er 5.600,- kr. eksklusive moms. Efterfølgende mærkater koster 2.800 kr. stykket eksklusive moms.

Mærkatet giver alle virksomheder, der hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er registreret med håndværkerrelaterede branchekoder, ret til at anvende genbrugspladserne i Randers Kommune. Du skal bestille ét mærkat per bil.

Se her hvilke branchekoder, der er håndværkerrelaterede

Du kan købe mærkater her:

Køb mærkater

Mærkat for aflevering af farligt affald

Pris pr. mærkat 800,- kr. eksklusive moms.

Giver ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald (spildolie, sprøjtemidler, kemikalier og maling) på genbrugspladserne i Randers Kommune.


Levering

Mærkater sendes med almindelig post inden for 3 arbejdsdage til den oplyste adresse.

Fortrydelse

Du kan fortryde din bestilling af mærkater i 14 dage efter modtagelsen. Hvis du fortryder efter vi har sendt mærkaterne til dig, skal du henvende dig på Affaldsterminalen eller på Affaldskontoret med mærkatet.

Spørgsmål og svar

Hvad nu hvis min virksomhed ikke vil være med?

Det er valgfrit om virksomheden vil have adgang til genbrugspladsen. Du skal bare være opmærksom på at det kun er virksomheder, som har tilmeldt sig, der må benytte sig af genbrugspladserne.  Hvis du fortryder, kan du tilmelde din virksomhed ordningen ved at købe en mærkat.

Alle virksomheder er velkomne til at aflevere sorteret affald mod betaling efter vægt på Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ (erhvervsgenbrugspladsen).

Hvordan tilmelder jeg min virksomhed?

Det kan du gøre via dette link: Køb mærkat

Kan flere biler bruge den samme mærkat?

Nej, mærkaten skal være klistret fast i forruden på den bil, som skal have adgang til genbrugspladsen (og med denne bils registrerings nummer), og blive siddende der. Har din virksomhed brug for at flere biler har adgang, må I købe et tilsvarende antal mærkater.

Min produktionsenhed deler bil med andre produktionsenheder. Skal vi alle sammen betale gebyret?

Nej, der skal kun betales et gebyr pr. bil, der kommer på genbrugspladsen. Der er dog en mængderabat ved køb af flere mærkater.

Kan jeg nøjes med at betale for et halvt år, hvis det kun er det, jeg har brug for?

Nej, tilmelding sker som et abonnement, som dækker hele kalenderåret. Det koster det samme uanset hvornår på året du melder din virksomhed til. Også selvom din virksomhed lukker, flytter eller ændrer behov.

Hvornår har jeg brug for et mærkat til farligt affald?

Hvis din virksomhed ønsker at aflevere for eksempel maling, sprøjtemidler, spildolie eller kemikalier på genbrugspladsen, skal du købe et mærkat til farligt affald. Du må max. aflevere 200 kg farligt affald om året pr. mærkat.

Skal jeg både have en almindelig mærkat og en mærkat til farligt affald?

Hvis du både ønsker at aflevere farligt affald (spildolie, kemikalier og maling) og andet affald på genbrugspladsen, skal du både have en almindelig mærkat (afhængig af din branchekode), og en mærkat til farligt affald. Hvis du kun vil aflevere for eksempel spildolie, sprøjtemidler, kemikalier eller maling, kan du nøjes med en mærkat til farligt affald.

Jeg afleverer kun farligt affald én gang om året, og jeg synes, at det er alt for dyrt. Er der andre muligheder?

Virksomheder er altid velkomne til at aflevere sorteret affald på erhvervsgenbrugspladsen på Randers Affaldsterminal. Det skal betales efter vægt. Prisen er 10 kr. pr. kg. farligt affald, og 527 kr. pr. ton for øvrigt affald. Som på den almindelige genbrugsplads er der kun adgang for køretøjer under 3.500 kg, gerne med trailer.

Hvilket affald kan jeg aflevere på genbrugspladsen, hvis jeg kun har mærkat for farligt affald?

Farligt affald dækker i denne sammenhæng over spildolie, kemikalier, sprøjtemidler og maling. Hvis du også vil aflevere andre slags affald på genbrugspladsen, skal du have en af de andre mærkater også.

Må man aflevere for eksempel computere og lysstofrør uden mærkat i ruden?

Nej – for at få adgang til de kommunale genbrugspladser skal man have et mærkat til ruden af bilen uanset, hvilke affaldsfraktioner man kommer med.

Ruden, som mærkaten sad på, er gået i stykker, eller bilen er blevet solgt eller skrottet. Hvad gør jeg?

Kontakt Affaldskontoret på mail affald@randers.dk eller tlf. 89 15 16 17.

Min virksomhed har brug for at komme af med affald uden for genbrugspladsens normale åbningstid. Kan det lade sig gøre?

Ja, på Affaldsterminalen (Romalt Boulevard 64, 890 Randers SØ) kan virksomheder aflevere affald mod betaling efter vægt i tidsrummet 7.00 - 16.00.