Takster

Her finder du taksterne for aflevering af erhvervsaffald i Randers Kommune i 2018

Takster pr. 1. januar 2018 for aflevering af erhvervsaffald på:

Randers Affaldsterminal
R
omalt Boulevard 64
8960 Randers SØ

Alle beløb er i kr./ton ekskl. moms.

Blandet affald til deponi med deklaration

900 kr. pr. ton

Mineralsk affald til deponi med deklaration

900 kr. pr. ton

PCB-holdigt affald til specialdepot med deklaration

1.325 kr. pr. ton

Blandet affald til sorteringsplads            

1.100 kr. pr. ton

Brændbart erhvervsaffald til forbrænding

527 kr. pr. ton

Sorteringsomkostninger i forbindelse med
usorteret erhvervsaffald og storskrald

500 kr. pr. ton

 Ren jord

25 kr. pr. ton

Lettere forurenet jord til jorddeponi

40 kr. pr. ton

Affald til Randers Genbrugsplads - 
erhvervsbiler under 3.500 kg.

527 kr. pr. ton

Farligt affald - Randers Genbrugsplads

  10 kr. pr. kg

Der tillægges et beløb på 400 kr./ton hvis fraktionerne er blandet sammen - for eksempel hvis der er brændbart i affald til deponi eller omvendt.

Alle priser er inklusive de p.t. gældende gebyrer og afgifter, men eksklusive moms.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på Affaldsterminalen er netto 30 dage - med mindre andet er aftalt.

Du kan her se den samlede oversigt over alle takster på affaldsområdet: TAKSTOVERSIGT