Jord

Jord, der ikke er forurenet og ikke stammer fra kortlagte arealer, offentlig vej eller arealer i byzone, må flyttes uden anmeldelse.

Flytning af al andet jord skal meldes til kommunen.

Op til 1m3 ren jord kan afleveres på genbrugspladsen.

Små partier af ren jord, op til 1 m3, kan afleveres på genbrugspladserne uden anmeldelse - medmindre jorden kommer fra et kortlagt areal. 

Læs mere om flytning af jord her

Lettere forurenet jord

Randers Affaldsterminal modtager lettere forurenet jord - kategori 2 - til afdækning af eksisterende deponi. Inden indlevering af lettere forurenet jord skal der sendes en anmeldelse til Randers Kommune.

Lav en anmeldelse om jordflytning

Miljø og teknik, Randers Kommune
Miljøgruppen,
Laksetorvet
E-mail: miljoe@randers.dk.

Først når skemaet kommer tilbage fra Miljøgruppen, kan leveringen begynde.

Den leverede lettere forurenede jord indvejes på brovægten til en pris af 40- kr./ton. Vejebon udleveres og regning vil blive fremsendt til entreprenøren.