Affaldsfraktioner og takster

Hvilke fraktioner skal du sortere i, og hvordan skal de behandles? Find svarene her.

Batterier og akkumulatorer

Virksomheder skal altid sortere batterier og akkumulatorer fra det øvrige affald.

Bygge- og anlægsaffald

Her finder du information om sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald for erhverv og for private.

Deponi

Alt affald til deponering skal deklareres inden det leveres på Randers Affaldsterminal.

Elektrisk og elektronisk udstyr

Virksomheden skal sortere elektriske og elektroniske produkter fra det øvrige affald uanset mængden.

Emballage af plastik

PP-plast, PE-plast, PS-plast og PET-plast skal sorteres fra til genanvendelse uanset mængden.

Farligt affald

Virksomheden skal altid sortere farligt affald fra det øvrige affald. Farligt affald skal sendes til specialbehandling.

Forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, som ikke er egnet til genanvendelse.

Jord

Jord, der ikke er forurenet og ikke stammer fra kortlagte arealer, offentlig vej eller arealer i byzone, må flyttes uden anmeldelse.

Klinisk risikoaffald

Affald opstået i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, er uegnet til bortskaffelse gennem de almindelige affaldsordninger.

Pap og karton

Virksomheden skal altid sortere rent pap og karton fra det øvrige affald – uanset mængden.

Papir

Virksomheden skal altid sortere rent og tørt papir fra det øvrige affald – uanset mængden - til genanvendelse.

PCB affald

Her kan du finde vejledning om håndtering af PCB-affald i bygge- og anlægsbranchen.

PVC

Virksomheder skal altid sortere PVC fra det øvrige affald – uanset mængden.

Takster

Her finder du taksterne for aflevering af erhvervsaffald i Randers Kommune i 2018