Erhvervsaffald

På siderne om affald kan du læse om erhvervs brug af genbrugspladserne. Du kan også læse om Affaldsterminalen, hvor du kan aflevere sorteret erhvervsaffald, herunder de forskellige affaldsfraktioner og taksterne for disse. Og du kan læse, hvad administrationsgebyret er, og hvorfor du skal betale det. Og så kan du tage et 'Affaldstjek' og får styr på, hvordan du bedst behandler dit affald.

Affaldsfraktioner og takster

På de underliggende sider finder du oplysninger om de forskellige fraktioner, og hvordan de skal behandles. Det er også her, at du kan finde de forskellige takster for de selvsamme fraktioner.

Lovgivning og bekendtgørelser

På linkblokkene finder du de regulativer, bekendtgørelser og lovstof der regulerer og er lovgivende på affaldsområdet.

Genbrugsplads og erhvervsmærkat

Her finder du oplysninger om kommunens fire genbrugspladser. Du kan købe erhvervsmærkater til pladserne samt finde oplysninger om mængdegrænser og håndværkerrelaterede branchekoder.

Affaldsterminalen

På Randers Affaldsterminal kan du mod betaling aflevere dit sorterede erhvervsaffald. Vejer din bil under 3.500 kg, kan du med fordel benytte en af kommunens genbrugspladser.

Administrationsgebyr

Tidligere har alle virksomheder med en årlig omsætning på 300.000 kr. og derover skullet betale et administrationsgebyr for affald.

Affaldstjek

Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svaret på spørgsmålene, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde med at få tjek på affaldet.