Erhvervsaffald

På siderne om affald kan du læse om erhvervs brug af genbrugspladserne. Du kan også læse om Affaldsterminalen, hvor du kan aflevere sorteret erhvervsaffald, herunder de forskellige affaldsfraktioner og taksterne for disse. Og så kan du tage et 'Affaldstjek' og får styr på, hvordan du bedst behandler dit affald.

Affaldsfraktioner og takster

På de underliggende sider finder du oplysninger om de forskellige fraktioner, og hvordan de skal behandles.

Lovgivning og bekendtgørelser

På linkblokkene finder du de regulativer, bekendtgørelser og lovstof der regulerer og er lovgivende på affaldsområdet.

Genbrugsplads & erhvervsmærkat

Her finder du oplysninger om kommunens fire genbrugspladser, erhvervsmærkater og branchekoder m.m.

Affaldsterminalen

På Randers Affaldsterminal kan du mod betaling aflevere dit sorterede erhvervsaffald.

Administrationsgebyr

Tidligere har alle virksomheder med en årlig omsætning på 300.000 kr. og derover betalt et administrationsgebyr for affald.

Affaldstjek

Affaldstjek er virksomhedens eget værktøj til at få styr på affaldet.