Nyligt vedtagne planer

Her kan du se, hvilke planer Byrådet i Randers Kommune har vedtaget for nylig.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Lokalplan 619 - Langvang Vedtaget af Byrådet den 18. januar 2016

Lokalplan 623 - Juventusvej V, område til erhverv og butikker til særlig pladskrævende varegrupper Vedtaget af Byrådet den 18. januar 2016

Lokalplan 630 - Et solcelleanlæg ved Rejstrup Vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2015

Lokalplan 629 - Et solcelleanlæg ved Gimming Vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2015

Lokalplan 628 - Et solcelleanlæg ved Mejlby Vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2015

Lokalplan 191 - Ophævelse af en del af lokalplan 191 Vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 30. september 2015.

Lokalplan 607 - P-huset ved Rosenørnsgade Vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 30. september 2015.