Om landzone og udstykning

Randers Kommune er myndighed i forhold til tilladelser og varetager også opgaver i forhold til udstykning og ejendom.

I forbindelse med amternes nedlægning i 2007, overgik hele administrationen med det åbne land til kommunerne. I Randers Kommune, varetages området af Miljø og Teknik, Plan, i forhold til det der handler om planlægning og udstykning og landzonetilladelse.

Plan varetager også opgaver i forhold til matrikulære forhold, hvilket varetages af Randers Kommunes landinspektør.