Landzonetilladelse

Overvejer du at bygge, udstykke eller ændre på anvendelsen af arealer eller bygninger i landzone, vil vi anbefale, at du læser Randers Kommunes vejledning i landzoneadministration.

Randers Kommunes landzoneadministration

Inden du går i gang, skal sagen behandles af kommunen efter planlovens § 35.

Er du i tvivl, så spørg, inden du går i gang.

Ifølge planlovens § 35 kræves landzonetilladelse til:

  • Udstykning
  • Byggeri
  • Ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer.

Reglen gælder for alle bygninger og arealer i landzone. Se herom i planlovens § 34-38.

Sagsbehandlingstider

For enkle og ukomplicerede landzonetilladelser vil der være en sagsbehandlingstid på ca. 3 mdr. Ved mere komplicerede sager, er der er en sagsbehandlingstid  på 4-5 måneder.

Ansøgning

Ansøgninger skal indsendes skriftlig til Randers Kommune på et ansøgningsskema.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb, 4 uger regnet fra den dato, hvor tilladelsen er offentliggjort. En landzonetilladelse må kun udnyttes, såfremt der ikke er indkommet klager.

Ansøgninger, der vedrører byggeri, sendes efterfølgende til byggesagsbehandling med henblik på byggetilladelse.

Gå til ansøgningsskemaet om landzonetilladelse

Skemaet udfyldes digitalt eller sendes/mailes til:

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Mrk. Landzonetilladelse
plan@randers.dk

Klage

En afgørelse om landzonetilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Læs hvordan her.