Voksenlærling

Voksenlærlingeordningen giver dig mulighed for på økonomisk fordelagtige vilkår at ansætte en ufaglært over 25 år som lærling

Når du ansætter en voksenlærling, forløber det meste som ved almindelige lærlingeforløb – altså vil uddannelsen typisk være en kombination af skoleophold og praktik. Dog kan en voksenlærling ofte få merit for sin erhvervserfaring og dermed gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Blanketter til ansøgning

Ansøgning om tilskud til voksenlærling

Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Ansøg om tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Rent økonomisk skal din virksomhed i hele lærlingeperioden udbetale løn til lærlingen, og som minimum skal lønnen være på niveau med den laveste løn for ufaglærte fastlagt i overenskomsten.

Læs mere om tilskud til voksenlærling