Forsikring i virksomhedspraktik

Når borgere er i virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har kommunen i nogle tilfælde erstatningspligt overfor skader som praktikanten forvolder

Arbejdsskade

Anmeldelsesblanketten skal efter udfyldelse indsendes til jobcentret, som herefter sender den videre til arbejdsskadestyrelsen, som behandler sagen.

Hent blanket: Anmeldelse af skade sket i tilbud om virksomhedspraktik

Tingsskade

Har praktikanten forvoldt skade på andre personer eller andres ejendele, kan arbejdsgiveren anmelde skaden til Jobcentret. Herefter vurderer jobcentret om skaden er omfattet af kommunens erstatningspligt.

Som udgangspunkt kræver det i følge dansk erstatningsret, at praktikanten har handlet groft uagtsomt eller forsætligt for at praktikanten, og dermed Randers kommune er erstatningsansvarlig.

Arbejdsgiveren vil blive anmodet om at udfylde vedhæftede skadesanmeldelse, da vi har brug for en tilkendegivelse fra arbejdsgiverens forsikringsselskab om, om skaden dækkes der. Såfremt arbejdsgivers forsikring ikke dækker skal afslaget medsendes sammen med vedhæftede skadesanmeldelse.

Vær opmærksom på, at det også fremgår af skadeanmeldelsen, at der skal fremsendes fotos af skade og skadested sammen med anmeldelsen.

Hent blanketten til anmeldelse af skade

Anmeldelser

Anmeldelser sendes til:

Jobcenter Randers
Regimentvej 10
8930 Randers NØ
att.: Vivi Bak