Mentorfunktion

At få en god start på et nyt ansættelsesforhold er selvfølgelig vigtigt for både dig og den nye medarbejder. Nogle medarbejdere har dog behov for oplæring ud over det, man kan forlange, at en virksomhed tilbyder. Når det er tilfældet, er der mulighed for forskellige former for støtte

Den mest brugte ordning er mentorordningen. Her får den nye medarbejder en mentor, der i den første tid kan give den ekstra vejledning og oplæring, som medarbejderen har brug for. Ordningen fungerer på den måde, at Jobcenter Randers frikøber en person til at fungere som mentor i nogle timer om ugen. Typisk vil det være en anden medarbejder på virksomheden, men en konsulent udefra kan også blive hyret til opgaven.

Ansøg om tilskud til mentorfunktion

Få udbetalt tilskud

Det er muligt at kombinere mentorordningen med andre ordninger – for eksempel kan du godt få tilknyttet en mentor til en medarbejder, der bliver ansat med løntilskud.