Ansættelse med løntilskud

Private og offentlige virksomheder har mulighed for at ansætte personer, der har svært ved at få en fod inden for på arbejdsmarkedet, i et job med løntilskud

Ved at ansætte en person i løntilskud får virksomheden tilskud til lønudgifterne i en periode og kan således på økonomisk fordelagtige vilkår lære medarbejderen godt at kende inden en eventuel ordinær ansættelse. Samtidig får medarbejderen erhvervserfaring og måske et fast arbejde ud af det.

Hvor længe en medarbejder kan være ansat med løntilskud, afhænger altid af en konkret vurdering. Det kan dog maks. være 4 måneder indenfor det offentlige og 6 mdr. indenfor det private område.

Ansøg om ansættelse med løntilskud (AB201)

Sådan bliver et løntilskudsjob oprettet

Som arbejdsgiver kan du selv stille en løntilskudsplads til rådighed. I de fleste tilfælde vil det dog enten være Jobcenter Randers eller en ledig, der kontakter dig med ønske om at få oprettet et løntilskudsjob.

Uanset hvad skal Jobcenter Randers godkende løntilskudsjobbet, inden medarbejderen begynder.

Vær opmærksom på, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af løntilskudsjob og almindelige ansættelser på virksomheden. Desuden skal ansættelsen betyde en udvidelse i den totale medarbejderstab, og hvis løntilskudspladsen bliver oprettet på en privat virksomhed, skal den person, der bliver ansat, som udgangspunkt have været ledig i mindst seks måneder.

Når ansættelsen med løntilskud ophører evt. også før tid indsendes blanket:

Meddelelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode (AB241)

Økonomi

Jobcenter Randers udbetaler tilskud til både offentlige og private arbejdsgivere, der har en eller flere medarbejdere ansat med løntilskud.

Udbetaling af tilskud

Anmod om løntilskud via Virk.dk

Søg om fleksjobrefusion via NemRefusion