Uddannelse og opkvalificering

For at et ansættelsesforhold kan fungere er det naturligvis vigtigt, at medarbejderens evner passer til de krav, der bliver stillet i jobbet

Til det formål er der indført en række ordninger, der er tilpasset forskellige situationer. Ordningerne er med til at sikre, at det hverken behøver at koste en formue eller betyde, at produktionsapparatet går i stå, når du opkvalificerer medarbejdere.

Mentorfunktion Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Voksenlærling Tilskud til opkvalificering ved ansættelse