Støtteordninger

Som arbejdsgiver har du mulighed for at ansætte personale med forskellige former for støtteordninger

Når du leder efter ny arbejdskraft kan det være, at du bliver kontaktet af eller får tilbudt en person, som mangler erhvervserfaring og har behov for opkvalificering, har en kronisk sygdom eller nedsat arbejdsevne. I den situation kan der være mulighed for at få personen ansat på særlige vilkår og/eller tilknyttet en eller flere støtteordninger.

Ordningerne er tilpasset forskellige situationer, og du kan læse mere om dine muligheder herunder.

Vær opmærksom på, at Jobcenter Randers altid skal godkende inden du kan ansætte en medarbejder i en af ordningerne.

Opkvalificering og afprøvning

Mentorordning
Virksomhedspraktik
Løntilskud
Voksenlærling

Sygdom

Aftalt fravær (§56 aftale)

Nedsat arbejdsevne

Hjælp til personer med handicap
Fleksjob
Skånejob