Hjælpemidler

Hvis en handicappet medarbejder har behov for særlige redskaber til at løse sine opgaver, er der muligheder for at få dækket udgifterne.

Blanket til ansøgning af hjælpemidler

Det er muligt at få dækket udgifter til helt specielle arbejdsredskaber eller til mindre ændringer af indretningen på din arbejdsplads. Betingelsen er, at de hjælpemidler, der bliver søgt om, ikke må være noget, man normalt kan finde på en arbejdsplads.

Samtidig skal hjælpemidlerne eller den specielle indretning kompensere for den begrænsning i arbejdsevnen, den handicappede medarbejder har.

Tilskud eller udlån

Jobcenter Randers kan enten bevillige hjælpemidler som tilskud eller udlån. Hvorvidt du kan få hjælpemidler eller tilskud til arbejdspladsindretning vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.