Assistance til arbejde

En personlig assistent kan hjælpe en handicappet medarbejder med konkrete arbejdsopgaver.

En personlig assistent kan hjælpe en handicappet medarbejder med konkrete arbejdsopgaver. Det kan for eksempel være hjælp til tunge løft, hjælp til at udfylde papirer eller tolkebistand.

Blanket til ansøgning om personlig assistance

Ordningen fungerer på den måde, at den personlige assistent bliver ansat på arbejdspladsen. Det kan være en anden medarbejder, som har mulighed for at gå op i timer, eller det kan være en person, der bliver hentet udefra.

I det antal timer, personen fungerer som assistent, dækker Jobcenter Randers lønudgifterne. Jobcenteret kan dække op til 20 timer om ugen og i helt særlige tilfælde mere. 

Som udgangspunkt bliver den personlige assistent ansat i et år ad gangen, men der kan aftales andre længder. På den måde bliver der taget højde for, om hjælpen stadig er den rigtige i forhold til det handicap, medarbejderen har.

Arbejdsopgaverne skal passe til handicappet 

For at en handicappet medarbejder kan få personlig assistance er det et krav, at den handicappede selv kan udføre det indholdsmæssige i arbejdet. Lidt forenklet sagt betyder det, at en tømrer, der har mistet begge arme, efter al sandsynlighed ikke vil kunne få en personlig assistent. Omvendt er det ret sandsynligt, at en tømrer med rygproblemer vil kunne få en personlig assistent til tunge løft.