Forskellen på delvis syg/rask

At være delvis syg eller delvis rask lyder lidt som to sider af samme sag, og det er det langt hen ad vejen også.

Forskellen ligger i, at en delvis sygemelding bliver aftalt som et alternativ til at melde sig fuldtidssyg i en længere periode. Et eksempel kan være en person, som arbejder på fuld tid, men nu i en periode har behov for at nedsætte arbejdstiden på grund af smerter i ryggen. Personen kan f.eks. arbejde 4 timer dagligt, men herefter må han/hun tage hjem resten af dagen på grund af rygsmerterne.

Omvendt bliver en delvis raskmelding typisk brugt efter kortere eller længere tids sygdom på fuld tid. Et eksempel her kan være en person, der har været igennem en stor operation på sygehuset og på den baggrund har brug for at vende gradvist tilbage på arbejdsmarkedet. Personen aftaler derfor at melde sig delvist rask.