Fastholdelse og nedsat arbejdsevne

En medarbejder med nedsat arbejdsevne af sociale, psykiske eller fysiske årsager kan sagtens være en værdifuld arbejdskraft for din virksomhed

Der er bestemt ingen grund til at afskedige en medarbejder, blot fordi arbejdsevnen er nedsat enten midlertidigt eller permanent.

I Danmark er der indført en række ordninger, som gør, at din virksomhed har mulighed for at få kompensation for medarbejderens midlertidige eller permanente mangler.

Rundbordssamtale Omplacering til andre opgaver Delvis syge/raskmelding Medarbejdere med personlige problemer Aftalt fravær (§ 56 aftale) Job og handicap Fleksjob Skånejob